1

ISIQINISEKISO

3

Sifumene ibhaso lenkampani ephambili ngo-2013

2

Besinelungelo nembasa yenkampani ethembekileyo kwi-2015

4

Besinelungelo lokuwongwa ngenkampani elungileyo yokholo kwi-2016

1

Besinelungelo ngembasa yoMbutho wooSomashishini baseShenxian.